Koulutusta ja hyvinvointiin painottuvia mietintätuokioita. Aiheena voi olla mm.

 • Huumori työilon vahvistajana
 • Vastuullisilla valinnoilla valittamisesta vaikuttamiseen
 • Mindfulness tietoista työhyvinvointia ja mielen hallintaa
 • Ein sanominen ja itsen arvostus

Työyhteisön hyvinvoinnin taustalla on mm.

 • työn ja sen tekijöiden arvostus sekä hyvät johtamis- ja työyhteisötaidot
 • hyväksyvä ja kannustava organisaatiokulttuuri
 • mahdollisuus kokeilla uutta, tehdä virheitä ja oppia niistä
 • vahva päätöksenteon ja tekemisen tahto

Tahto tukee ja ohjaa

 • suuntaamaan voimavarat tärkeisiin tekoihin ja asioihin
 • avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen
 • keskinäiseen arvostukseen

Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä sinun/organisaatiosi tarpeita vastaava koulutuskokonaisuus.

Powered by Aava 3