TAHTO Ky:n toiminnan tavoitteena on työhyvinvoinnin, työilon sekä työmotivaation ylläpito sekä niiden ja ammatillisuuden kehittäminen. Toiminta on voimavara- ja ratkaisukeskeistä sekä osallistujia kuuntelevaa ja arvostavaa. Ohjaustilanteissa lähtökohtana on mm. avoin ja luonteva keskustelu työhön liittyvien toimintojen, tunteiden, roolien ja epäkohtien aukaisemisessa ja niiden tutkailussa.

Tahto-työnohjaus on pysähtymisen ja oman työnteon tarkastelun paikka. Se on dialogista sekä ratkaisukeskeistä vastausten ja uusien ajatussuuntien hakemista työssä kehittymisen ja siinä viihtymisen tueksi.

Mindfulness-ohjaus ja -koulutus on arvostelematonta ja itsen hyväksyntään liittyvää tähän hetkeen ankkuroitumista sekä tunteiden ja toimintojen tietoiseksi tekemistä. Tavoitteena on elämänilo ja yksilön vahvistaminen hankalaksi koettujen tilanteiden hallinnassa.

 

Työhyvinvointi on Tahdon asia.

Tiedä mitä tahdot.

 

 

 

 

 

Eija Antikainen

puh: 040 -5866 370

sähköposti: eija.antikainen@tahto.net

 

 

 

 

Powered by Aava 3