Ryhmätyönohjaus

Roolit, tunteet ja valtaan liittyvät kysymykset ovat osa jokaista ryhmää ja sen toiminnallisuutta tai toimimattomuutta. Ryhmän toimintaan ja toimintatapoihin vaikuttavat myös vallalla olevat asenteet, arvot sekä näkyvät että piilossa olevat tavat ja tottumukset, kuten myös viestintä- ja päätöksentekotaidot. Kaikki ovat taitoja ja asioita, joissa voimme kasvaa ja kehittyä ja joita tarvitsemme niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Ryhmätyönohjauksissa keskeistä on tarkastella työryhmässä esiinnousevia asioita ja ilmiöitä sekä miettiä niiden toimivuutta ja mahdollisesti niihin liittyviä kehitysideoita ja -ratkaisuja. Keskeistä on myös työpaikan yhteisten pelisääntöjen vahvistaminen ja niistä työarjessa kiinnipitäminen.

Ryhmätyönohjaukset voi käydä läpi joko muutaman kerran interventiona tai pidempänä kehitysprosessina.

Vapaita ohjausaikoja on saatavissa myös iltoihin ja viikonloppuihin.

 

Powered by Aava 3