Tahto Työnohjaus 

on ohjattavan ehdoilla etenevä vuorovaikutteinen ja luottamuksellinen työhön liittyvä kasvu- ja kehitysprosessi, jonka taustalla on työhyvinvoinnin ja työmotivaation vahvistaminen.

Tavoitteena on työilon ja työrauhan juurruttaminen osaksi työkulttuuria lisäämällä avointa vuorovaikutusta osana päivittäistä viestintää sekä hyödyntämällä yksilöissä ja työyhteisössä olevia vahvuuksia ja voimavaroja.  Työnohjaus on oman ja työyhteisön työtapojen, työroolien sekä kokemusten ja työhön liittyvien tunteiden tutkialua, tulkitsemista ja jäsentämistä ja näkyväksi tekemistä.

Tahto-työnohjaus

  • Tavoitteellista ja Ammatillista sekä Havannoivaa Työssä Oppimista

  • on paikka avoimelle vuorovaikutteiselle keskustelulle

  • tukee päätöksenteossa ja valinnoissasi

  • ohjaa päämäärien saavuttamisessa

  • vahvistaa sitoutumista sovittuihin toimintatapoihin ja päätöksiin

​​Toiminnan taustalla

  • dialogisuus, voimavara- ja ratkaisukeskeisyys

  • työilon, työrauha ja -motivaation vahvistaminen

  • kannustava onnistumisten ja kehitystarpeiden jakaminen

Ohjausta on mahdollista saada myös iltaisin ja viikonloppuisin sekä etäohjauksena netissä tai puhelimella.

Powered by Aava 3