Yksilötyönohjaus

  • Mitä kerrot työstäsi ja työpäivästäsi?
  • Mille sinusta tuntuu työtä tehdessäsi, entä töihin ja sieltä lähtiessäsi?
  • Saatko työyhteisöltäsi riittävästi tukea, kannustusta, palautetta? 
  • Miten jaat onnistumisen kokemuksesi sekä koulutus- ja kehitystarpeistasi kertovat asiat?

Tahto-yksilötyönohjaus on ohjattavan arvostavaa kohtaamista, kuulemista ja yhdessä hänen kanssaan niin työn, työtapojen kuin työn herättämien tunteiden reflektointia, tutkiskelua ja tarvittaessa myös uudelleen suuntaamista. Tahto-yksilötyönohjaus on myös työmotivaatiota ylläpitävää ja ohjattavan omien voimavarojen ja vahvuuksien tutkimista sekä omasta osaamisesta voimaantumista.

Ohjausaikoja on mahdollista saada myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin.

 

Powered by Aava 3