Työyhteisötyönohjaus

Työyhteisötyönohjauksen tavoitteena on avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen pystyvä työyhteisö, joka keskittyy virheiden etsimisen asemasta työn toimivuuteen ja tuloksellisuuteen. Työyhteisötyönohjauksen tavoitteena on vahvistaa ja lisätä ryhmäläisten uskallusta olla asioista eri mieltä ja nostaa esiin niin omia ajatuksiaan kuin tunteitaankin syyllistämättä ja syyllistymättä. Työyhteisötyönohjaus  

 • Edistää työyhteisön toimivuutta

  • jotta työyhteisö toimisi mahdollisimman tehokkaasti tavoitteiden ja tavoitteeksi asetetun laadun saavuttamiseksi
  • ankkuroi toimijat tähän hetkeen ja tulevaan, menneisyys ymmärtäen ja irtipäästäen
  • sitouttaa yksilöt soivttuihin toimintoihin ja toiminnan linjauksiin

 

 • Edistää hyvää työyhteisöhenkeä, jonka pohjalla on:

  • laadukas toiminnallisuus
  • avoimuus viestinnässä ja toiminnassa
  • luottamuksellisuus 
  • uskallus kokeilla uutta ja myös tehdä virheitä
  • oppia pois toimimattomaksi todetuista käytännöistä ja ajattelumalleista

 

 

Powered by Aava 3