Työyhteisötyönohjaus

Työyhteisötyönohjauksen tavoitteena on avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen pystyvä työyhteisö, joka keskittyy virheiden ja syyllisten etsimisen asemasta työn toimivuuteen ja tuloksellisuuteen. Työyhteisötyönohjauksen tavoitteena on vahvistaa ja ylläpitää yhdessä soivittuja työkäytänteistä sekä lisätä ryhmäläisten uskallusta nostaa esiin niin omia ajatuksiaan, työhän liittyviä kehittämisideoitaan kuin tunteitaankin sen enempää syyllistämättä kuin syyllistymättä.   

 • Työyhteisötyönohjaus edistää työyhteisön toimivuutta

  • jotta työyhteisö toimisi mahdollisimman tehokkaasti tavoitteiden ja tavoitteeksi asetetun laadun saavuttamiseksi
  • ankkuroi toimijat tähän hetkeen ja tulevaan, menneisyys ymmärtäen ja irtipäästäen
  • sitouttaa yksilöt soivttuihin toimintoihin ja toiminnan linjauksiin

 

 • Edistää hyvää työyhteisöhenkeä, jonka pohjalla on:

  • laadukas toiminnallisuus
  • avoimuus viestinnässä ja toiminnassa
  • luottamuksellisuus 
  • uskallus kokeilla uutta ja myös tehdä virheitä
  • oppia pois toimimattomaksi todetuista käytännöistä ja ajattelumalleista

 

 

Powered by Aava 3